Aminek hamarosan meg kell történnie - 56. RÉSZ

Hírek Izraelből

Blog sorozatunk fő témája a megtévesztés. A hozzánk eljutó hírek, képek, információk nagyban függnek attól, hogy milyen csatornát nézünk. Tapasztalatból tudom, hogy nagyon sok téma esetében egészen más a narratíva, ha a közmédia (mainstream media) által elénk tárt híreket olvassuk, vagy ha tudatosan keressük azokat a forrásokat, ahonnan a valóságban zajló eseményeket, hozzáértők tolmácsolják nekünk.

Izrael kapcsán nem meglepő látni ezt a nagyon komoly megtévesztést. Sajnos, annyira ügyesen van tálalva a lejárató propaganda, hogy még a keresztények is elhiszik azokat a szlogeneket, amikkel folyamatosan bombáznak minket. 

Péntek van, 2024. április 5. és Izrael a legmagasabb katonai készültségben van. Több minden is esik erre a napra, de a legfontosabb, hogy a Ramadán utolsó péntekje van, és ma van a Korán átvételének hivatalos napja (Lailat-al-Qadr) illetve napokkal ezelőtt Damaszkuszban több magas rangú iráni személyt likvidált Izrael. Így Irán minden csatornán megfenyegette és fenyegeti a zsidó államot, hogy bosszút fognak állni. Arról már írtam, hogy Izraelt több irányból is az Irán által pénzelt terrorista szervezetek terroristái veszik körül, és a felhalmozott fegyverekkel folyamatosan támadják Izrael területét. Nyugaton, a gázai övezetben már elég sok terület izraeli fennhatóság alatt van, délen Rafah, ahol a katonai offenzíva előkészítése még napjainkban is zajlik. A legfelsőbb HAMAS vezetők ide ásták be magukat, az izraeli foglyokat használva maguk körül élő pajzsként. Északon a Hezbollah terroristái folyamatos fenyegetést jelentenek, és emiatt Libanon déli részének megtámadása is napirenden van.  

A háborúk történetében még egyetlen egy ország sem került ennyire a nemzetközi megfigyelés központjába. Egyetlen másik hadseregtől sem várják el, hogy udvariasan viselkedjen leggonoszabb ellenségeivel. Elvárják továbbá Izraeltől, hogy több tonna segéllyel etessék, itassák azt a népet, mely együtt örvendezett a meggyilkolt és megerőszakolt zsidó emberek halálhíreit hallva. Soha egyetlen egy országot sem támadtak politikailag ennyire, amiért megvédi önmagát, területét és lakosait. A háborúval sajnos, együtt járnak civil áldozatok is, sőt, volt, hogy saját katonákat is ellenségként azonosítottak, így ilyen jellegű veszteség is érte az izraeli hadsereget, ami természetesen különösen fájó ilyen traumákat megélt nép számára.

A közmédia ‘hírei’ pedig minden területen igyekszik aláásni Izrael önvédelemhez való jogát. Gázában az emberek nem éheznek, mert ha így lenne, akkor abban a rengeteg Tik-tok videóban nem azt kellene végignéznünk, hogy mennyire hálátlanok és kritikusak a nekik ledobott segélyekkel kapcsolatban. Aki éhes, az hálás, ha kap enni bármit. Az éhezőket bemutató legtöbb videóról pedig idővel kiderül, hogy színészek készítették, előre megrendezett forgatókönyvvel. Ami még sajnos bebizonyosodott az utóbbi hetekben, hogy az Izrael által küldött segélyeket a HAMAS elkobozta és ők maguk nem adják oda a lakosoknak, hanem saját terroristáiknak halmozták fel. A kórházakban ápoltakat is maguk a HAMAS terroristák használják élő védőpajzsként. Az elfoglalt épületekből óriási mennyiségű fegyver és lőszer kerül elő. Gyakran varrják Izrael nyakába azokat az eseteket amikor a meghibásodott és rossz rakéták saját palesztin területekre estek.  

Nem szabad elfelejteni, hogy a mostani gázai konfliktust nem Izrael népe robbantotta ki, hanem a HAMAS nevű terrorszervezet terroristái, és az őket kísérő gázai lakosok, akik a 2023. október 7-én az otthonaikban békésen élő izraeli civil lakosságot kegyetlen brutalitással támadta meg. Ezen túl pedig több száz embert hurcoltak magukkal, időst, gyereket, férfit és nőt, akik közül a mai napig is több, mint százan fogságban vannak. Ezért teljesen érthető, hogy egy megtámadott ország katonai válaszlépéssel azon van, hogy felszámolja az őket megtámadó terroristákat. Jelenleg csak ez az egy út van, mert a HAMAS terroristái számára semmi más nem elfogadható, csak ha minden zsidó halott!

Palesztina egy gúnynév, amit Hadriánusz római császár talált ki a 132-135 között zajló zsidó felkelés leverését követően a zsidók bosszantására. Mindig is arabok éltek ezen a területen, így Gázát is araboknak adták át 2005-ben. Területet adtak békéért. A hivatalosan elismert Palesztin Állam?? Autonómia.... 2012 óta létezik 138 ország elismerésével. Majdnem 20 év távlatából nyilvánvalóvá lett, hogy a másik fél a kapott területet arra használta, hogy alagutakat fúrjon és Irántól kapott pénzből terroristákat neveljen. Izrael több fronton vív csatát az őt körülvevő terroristák ellen, miközben a politikai vonalon az USA folyamatosan arra akarja kényszeríteni őket, hogy azonnali tűzszünetet hirdessenek, anélkül, hogy a foglyokat visszakapnák és a terrorszervezetet felszámolnák. 

Egy apróság még, amivel egyetlen hírportál sem foglalkozik. Izraelt körülvevő népek, illetve Afrika északi népei, mind arab népek. Valahogy egyikőjük sem jelentkezett még, hogy a szegény, éhező palesztinokat befogadja. Például Egyiptom engedélyt adott Izraelnek, hogy a Gázával határos területein katonai műveleteket hajtsanak végre, és a menekülteknek készülő táborokat magas fallal és szögesdróttal veszik körül, nehogy palesztin rokonaik bebocsátást kérjenek országukba. Ez valahogy nem szúr szemet a Nyugatnak. Csak amerikai és nyugat-európai országok főbb városaiban tudja megmozgatni az iszlám tömegeket a ‘From the River to the sea, Palestine will be free’ mozgalom, ahol az utcán skandáló fiatalok nem tudják megválaszolni azt a kérdést sem, hogy melyik tengerről és melyik folyóról van szó. Csak a népirtást ismételgetik, de nem néznek utána, hogy mik a tények.

Még egy fontos tény, amit szeretnék megemlíteni, hogy 1947 óta, a Brit Mandátum első kísérlete óta, újra és újra a palesztin oldal volt az, aki a felkínált területeket, vagy akár a tűzszünetet elutasította. Érdemes ennek utána olvasni, mert elég hosszú már a visszautasított tervek listája!   

Nekünk keresztényeknek pedig ismernünk kell azokat az ígéreteket és próféciákat, amelyeket a Biblia állít Izraelről és a zsidó népről. Bárki, bármit mond, Jézus zsidó származású volt és földi ittléte során Izrael földjét saját lábával taposta. Atyja, az Ég és Föld Teremtője, a Vagyok, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene (2Móz. 3:14). Ő volt, aki kiválasztotta a zsidó népet arra, hogy az általa legalkalmasabbnak tartott pillanatában elküldje Fiát egy népen keresztül, népéhez, a várva várt és megígért Messiást. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és a neki ígért tejjel és mézzel folyó földet, Kánaán földjét, végül a Mózes által kiszabadított nép vehette birtokba. A kiválasztott nép hűtlen volt Istenéhez “De ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlen engem, Izráel háza! - így szól az Úr.”(Jer. 3:20) de Isten ennek ellenére mindvégig hű maradt népéhez. “Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2:13)

Isten ígéretéhez híven újra visszavitte szétszórt népét az Ígéret Földjére, és 1948. május 14-én megszületett újra Izrael állama. “Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram az Úr: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr.” (Ez. 36:12-14) Azt szoktuk mondani, hogy a 20. század leghatalmasabb bizonyítéka Isten létezéséről, hogy népét, melyet az első században, 70-ben, Titusz seregei által megsemmisített várost és templomot túlélte, a szélrózsa minden irányába rabszolgaként kerültek vagy maguk menekültek el.

A mai modern Izráel, tehát Isten nagyszabású üdvtörténetének része. A föld az övék, Isten nekik ígérte. Ez örök érvényű tény. Ezen emberfia soha nem fog tudni változtatni semmit sem. Örök érvényű az az ígérete is Istennek, hogy aki megátkozza népét, azokat Ő is meg fogja átkozni. Akik viszont népe javát akarják, azokat Ő meg fogja áldani. (1Móz. 12:3) Máshol úgy mondja az Ige, hogy “Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja” (Zak. 2:12)

Joel próféta szavait érdemes lenne minden nép vezetőjének ismernie, hiszen a törekvés a két állam létrehozására 1947 óta újra és újra napirendre kerül. “Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtök minden népet. Jósafát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat.” (Joel 4:1-2)

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők