Revideált új fordítás (RÚF)

Rendezés:

A Magyar Bibliatársulat munkája révén létrejött új fordítású Biblia (UFO) 1975-ben látott napvilágot, s rövidesen elterjedt a magyarországi protestáns és ortodox egyházak köreiben. A fordítási munkálatok Károli-revízióként indultak, végül azonban egy új, önálló bibliafordítást eredményeztek, amely érthető, aktuális magyar nyelven tárja elénk a Szentírás szövegét. A jelenleg egyik legkeresettebb bibliafordítás, a revideált új fordítás (RÚF 2014) ennek a felülvizsgált és javított verziója.

A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága fontos revíziós alapelvnek tartotta, hogy tiszteletben tartsa az 1975-ös fordítás döntéseit, ugyanakkor céljául tűzte ki, hogy a következetlen, idejétmúlt, értelemzavaró, illetve nehezen felolvasható megfogalmazásokat javítsa. A revízió során bővült a lábjegyzetben található kereszthivatkozások száma, amelyek irányt mutatnak a Szentírás különböző részei közötti összefüggések felfedezésében.  A bibliatanulmányozást segíti továbbá a függelék, amely többek között az események földrajzi elhelyezésében, a bibliai pénznemek és mértékegységek helyes értelmezésében nyújt támpontot az olvasó számára.