C. H. Spurgeon könyvei

Rendezés:

Charles Haddon Spurgeon, az 1800-as évek Angliájának híres baptista prédikátora, munkásságával egészen napjainkig hatást gyakorol a keresztény világra. Megtérését követően alig néhány évvel, már tizenkilenc éves korában lelkipásztori munkába kezdett az akkori legnagyobb baptista közösségben, London városában. A prédikátorok fejedelmeként számon tartott Spurgeon egyre növekvő hallgatóságnak, végül már tömegeknek hirdette őszinte hittel és Krisztus evangéliumához ragaszkodva a Szentírás üzenetét. Igehirdetéseit még életében számos más nyelvre lefordították és nyomtatott formában elérhetővé tették, összesen 63 kötetnyi bibliamagyarázat, áhítat, anekdota és egyéb írás származik a tollából.  Írásai a 21. században is világos útmutatást, támogatást és bátorítást nyújtanak a keresztény hitélethez. Közkedvelt áhítatos kötete (Isten ígéreteinek tárháza) az év minden napjára lelki útravalóval látja el az olvasót, míg az Ószövetséget (pl. Az evangélium Ézsaiás könyvében, Krisztus az Ószövetségben) és az Újszövetséget (pl. Láttuk Jézus Krisztus dicsőségét) tárgyaló könyvei az Ige értelmezésében és megélésében segíti a hívőket, mindig az Úr Jézus személyére helyezve a végső hangsúlyt.

„A föld és ég között szent forgalom bonyolódik le: imák szállnak fel, és feleletek érkeznek le, Krisztus Urunk, a közbenjáró útján. Ezt a létrát látjuk, amikor az Urat látjuk. Ő a tündöklő létra, amelyen szabad az út a Magasságos trónjához. Használjuk ezt a létrát és küldjük fel rajta imáinkat, mint követeket. Mi is részt kapunk az angyalok szolgálatából, ha közbenjáró imádságainkkal felszállunk a mennybe, megragadjuk a szövetségi áldást, azután ismét leszállunk, hogy szétosszuk ezt az emberek között.” (Isten ígéreteinek tárháza)