Gyökössy Endre könyvei

Gyökössy Endre református lelkészként szolgált. Igehirdetéseiben lelkigondozói tapasztaltait osztja meg velünk. Ajánljuk minden lelki sebeiből gyógyulni vágyónak.
Rendezés:

Gyökössy Endre

Gyökössy Endre (1913 – 1997) lelkész, író,pszichológus. 1939-ben a lelkésszé szentelése évében a Kálvin téri református templomban kezdte meg szolgálatát. 1940-ben a bázeli református egyetemre került ösztöndíjjal ahol Theodor Bovet, Karl Barth és Emil Brunner neves professzorok voltak tanárai. Egyházjogot és pasztorál-pszichológiát tanult. Magyarországra svájci feleségével tért vissza 1941-ben. Az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség alapító lelkipásztora lett 1980-ig, nyugdíjba vonulásáig. A szolgálati évei során jelentek meg könyvei, s rengeteg embernek nyújtott lelki segítséget. Idővel a sokak által szeretett és tisztelt Bandi bácsivá vált. Hitvallása szerint nyugdíjas lelkész nincsen – élete végéig gyülekezetének szellemi vezetője maradt.

Miért válaszd Gyökössy Endre könyveit

Gyökössy Endre a Szentírás igéit lelkigondozói lelkülettel magyarázza életből vett példákon keresztül. Nincs olyan élethelyzet, amely ne jelenne meg valamelyik művében. Bátorítást és eligazítást kapunk tőle az élet göröngyös útján. Olykor fedd, máskor bölcsességgel szolgál. Mély együttérzéssel fordul a hozzá fordulókhoz. Könyvei tanulmányként is szolgálhatnak pszichológiát tanulóknak.

Gyökössy Endre legismertebb művei

  • Hogyan tartsunk gyermek bibliaórát?: Kis módszertan. Budapest: Református Zsinati Iroda. 1992
  • Újabb mai példázatok. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2001.
  • A boldog házasság. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2002
  • A zsoltárok csodálatos világa. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2006
  • Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből: Félelmeink, aggodalmaink, bűneink depressziót és más testi betegséget okozhatnak: Találjuk meg a gyógyuláshoz vezető utat! Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2008.