Aminek hamarosan meg kell történnie - 51. RÉSZ

A hamis próféta

A közelgő globális egyeduralom kapcsán tudjuk az Igéből, (Jelenések könyve 13. fejezete) hogy három terület lesz a Sátán kezében a Nagy Nyomorúság 7 éves időszakában: a gazdaság, a politika és a vallás. Az első kettőről magam is elég sokat írtam már, de a vallási egyeduralom témáját még nem jártam körbe. Az első két területre való készülést a mai világunkban már sokan látják olyanok is, akik nem ismerik a Biblia próféciáit. De a hitbéli vonatkozás kapcsán nekünk keresztényeknek kell meghúznunk a vészharangot!

És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, amely hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenenvad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenenvadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe.” (Jel 13:11-12) Írtam már arról korábban, hogy Sátán utánozOlyan akar lenni, mint Isten, azt az imádatot akarja, mint, amit Isten kap. Ezért neki is lesz majd a Nagy Nyomorúságban egy cseppet sem ‘szentháromságnak’ nevezhető hármas megnyilvánulási formája. A Jelenések könyve elég sokféle nevet használ, így nem mindig egyszerű kibogozni, hogy ki kicsoda, de egyértelműen az Ősi Kígyó, a Sátán, a Fenevad. Az Atya megfelelője, az a teremtett, de bukott angyal, aki még az ember teremtése előtt fellázadt Isten ellen. Lucifert a Jelenések könyvének 12. részben láthatjuk, amint levettetik a Mennyből, és azt mondja az Ige, hogy “... jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.” (Jel. 12:12) Nem bocsátkozok semmi olyasmibe, hogy megpróbáljam kitalálni, hogy milyen is lesz ez és mikor. Erről annyit tudunk csak az Ige alapján, hogy a Sátán többé nem járhat be Isten elé, nem vádolhatja többé Isten gyermekeit. De hogy milyen módon fog a földön megjelenni, azt már hála Istennek nekem (és minden újjászületett hívőnek) nem kell meglátnom!

Jézus, vagyis a Fiú megfelelője lesz az Antikrisztus, aki egy ember lesz, akit maga a Gonosz fog megszállni és “démonizálni”. Nagyon fontos itt azt megjegyeznem, hogy ez nem egy véletlen esemény lesz, valaki, egy ember életében! Nem, ez egy nagyon tudatos döntése lesz annak az egy embernek, aki tisztában lesz azzal, hogy ezzel ő kinek nyitja meg magát. Ahogy János apostol írja az első levelében, hogy “Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van.” (1Ján. 4:3) Ugyan mindenkire vonatkozik ez az Ige, aki Jézust elutasítja és nem hisz benne. De a történelem során voltak már olyan ismert történelmi alakok, akik jól felismerhetően antikrisztusi jellemzőkkel bírtak. Ilyen volt az ókorban a szeleukida IV. Antiokhosz Epiphanesz, akinek büszke tette volt, hogy egy Zeusz szobrot állíttatott fel a jeruzsálemi szentély oltárára, melyen a hagyomány szerint egy disznót is feláldozott. Ez egy teljesen nyílt szembeszállás volt a héberek Istenével szemben. A 20. század antikrisztusi alakja pedig Adolf Hitler volt, akit szintén az antikrisztusi lélek vezérelt abban, hogy Isten választott népét, a zsidókat tömegével küldje a halálba. Az utolsó, és egyben a zsidó nép mai napig várva várt messiásaként megjelenő Antikrisztus, majd csak az egyház elragadtatását követően fog nyilvánosan megjelenni a történelem színpadán. (2Thessz 2:7) Ez a politikai szereplő lesz az, aki először békét ígér és ad Izraelnek, majd uralkodásának három és fél évét követően, az addigra felépült templomba bemegy és önmagát fogja kikiáltani Istennek. (Mt. 24:15)  

A Szentlélek megfelelője pedig a Hamis próféta lesz, aki hasonló volt a Bárányhoz, de úgy beszélt, mint a Sárkány. (Jel. 13:11-12) Az ő feladata lesz, hogy az embereket a Sátán imádatára bírja. Ennek előkészületeit lehet észrevenni napjainkban, de természetesen, ez is szépen be lesz csomagolva, olyan módon, hogy a megtévesztés miatt ne lehessen észrevenni, hogy mi is történik valójában. Mivel hatalma lesz ennek az embernek rábírni a föld lakóit arra, hogy az Antikrisztust és a Sárkányt imádják, itt biztosan nem egy politikai figuráról, hanem egy olyan személyről lesz szó, aki a világban is elismert vallási vezető. Azt már jó pár éve látjuk, hogy kialakulóban van az új világrend. Ha ki kellene írni egy álláshírdetést arra, hogy milyennek kell majd lennie a Hamis prófétának, aki elsőre olyan, mint a Bárány, de úgy beszél, mint a Sárkány, akkor a következőket lehetne leírni róla: Mivel ránézésre olyan, mint a Bárány, biztos vagyok benne, hogy a keresztény valláshoz lesz köthető a személye. Beszédében viszont olyan lesz, mint a Sárkány, ami pedig annyit tesz, hogy mindazon alapvető biblikus tanok ellen fog beszélni, amik a Bibliában egyértelműek és szentek. Mert ha az illető kereszténynek vallja magát, akkor elvárjuk tőle, hogy az Igazságot hirdesse. De milyen az, amikor olyan, mintha Bárány lenne, de belül farkas/sárkány? Például ezeket említeném meg: az élet tiszletele helyett az abortuszt megengedi. A házassági áldást nem kizárólag egy férfira és nőre értelmezi, hanem akár két férfira vagy két nőre is. A Teremtő tisztelete helyett a Földanyát imádja és a mindenekfelettvaló környezettudatosság szószólója. Az Igét ugyan ismeri, de nem tiszteli és tanítja, hanem az új világrend lelkes rajongója, azaz a globalista agenda hírnöke, és a globális kormány felállítását sürgető ügynöke. Krisztust nem tartja az egyedüli útnak, hanem az ökumenét helyezi előtérbe, egy istenség más megszólításaként emlegetve Allahot, Jehovát, Jézus Krisztust vagy Mohamedet. Nem válthatja fel a Nagy Missziós parancsot (Mt. 28:18-20) semmiféle más agendával, legyen szó akár egy rend, pl. a jezsuita rend agendájával. Ha barkobáznánk, akkor itt már biztosan rá lehetne kérdezni, hogy kire gondoltam! Ki olyan, mintha bárány lenne, de amit hirdet, az a sárkány mindenféle hazugsága és megtévesztése? 

Pál nagyon komolyan vette az egyén felelősségét, hiszen ismerte ő is az édenkerti felelősség áthárítás kudarcát. Mindannyian meg kell álljunk Krisztus előtt. Nem mondhatjuk, hogy de az Egyház, vagy a Pápa, vagy a Pap vagy a Szomszédom vagy a Szüleim vagy a Barátom ezt mondták. “Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is mondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéléliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!” (Gal 1: 6-9) 

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők