Aminek hamarosan meg kell történnie - 33. RÉSZ

Sok hamis próféta 2.

Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek! Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek!” (Mt. 24:23-24)

A blogsorozatban a megtévesztés témakörét járjuk körbe. A hamis krisztusok és hamis próféták témája a Máté evangéliumának 24. fejezetében többször előjön. Amikor valami fontosat és hangsúlyosat akar nekünk Jézus mondani, azt többször elmondja, hiszen tudja, hogy szükségünk van arra, hogy emlékeztessen, figyelmeztessen minket.

Nekem Jézus hívőnek a legfontosabb ezekben a nehéz időkben, hogy ne tévesszem szem elől Jézust. Tisztában vagyok azzal, hogy minden ellenem dolgozik. A testemben lakó bűn, a világ csábítása, lelkem Ellenségének kísértései és hazugságai. János apostol abban erősít meg, hogy egyedüli reményem és biztos menedékem Isten szava és Szentlelke. De ezek csak akkor tudnak működni az életemben, ha odamegyek a Forráshoz és iszom belőle. Olvasom az Igét, elhiszem, amit rólam, Istenről és a világról mond és eszerint cselekszek. Döntéseimet pedig ezek alapján hozom, nem pedig félelemből.

A kiépülő új világrendnek 3 pillére van: globális gazdaság, egy kézben összpontosuló hatalom és egy globális vallás. Napjainkban, ez most még szinte elképzelhetetlen, hogy milyen témában lehet közös nevezőre hozni például, egy ortodox zsidót és egy hithű arab muzulmánt. A közös üstbe egyedül a Jézus hívők nem dobhatók bele, hiszen mi nagyon radikálisan ragaszkodunk ahhoz, hogy Jézus Isten Fia, aki testben jött el közénk, és ahogy állítja magáról, “Ő az Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14:6)

Sátán taktikája már az Éden kertben is az volt, hogy megkérdőjelezte Isten parancsának szavahihetőségét. Nagyon élesen, határozottan és nyilvánosan látszik a Gonosz ezen törekvése napjainkban is. Ezt az irányt képviseli például, a már korábban bemutatott WEF (World Economic Forum) vezetőjének, Klaus Schwab-nak a legfőbb tanácsadója, Yuval Noah Harari. Ez a “szakértő” annak lehetőségéről beszél, hogy a mesterséges intelligencia segítségével újra kell írni a Bibliát. Hiszen, már régen elavult és ósdi nézeteket tartalmaz ez a könyv, amik a modern ember számára már nem elfogadhatóak. Véleménye szerint, a 21. század embere már régen túllépett ezeken. A linken hallható riportban arról beszél, hogy olyan pontjára érkezett az emberiség történelme, ahol a mesterséges intelligencia lehetőséget ad nekünk arra, hogy egy emberektől független szöveget lehessen létrehozni. Őt idézve, ‘a szuper emberi intelligencia’ néhány éven belül tudna írni egy korrekt és helyes, mindenki számára elfogadható vallásos szöveggyűjteményt, vagyis egy mesterséges intelligencia által írt Bibliát.

Ezzel párhuzamosan pedig, a megtévesztés egy zseniális újdonsága az ‘AI Jesus’, vagyis a testre szabható mindenki számára elérhető digitális Jézus, szintén a mesterséges intelligencia segítségével. A mesterséges intelligenciával korábban már több részben is foglalkoztunk, így ezekre, az akkor már leírt veszélyekre, most nem térek ki külön. (18-19-20. részek linkjei) Egy kedves és szelíd Jézus alak ad tanácsot bárkinek, az életét érintő kérdésekben. Kétségünk sem kell legyen abban, hogy a mesterséges intelligencia ebben az esetben is pontosan tudja, hogy mit szeretnénk hallani, hiszen már a minket figyelő algoritmusok bizonyítottak a személyre szabott hirdetéseken keresztül. Ami itt a félrevezetés, hogy nem mindig azt kell hallanunk, amit szeretnénk, hiszen Isten Igéje gyakran megfedd, útbaigazít, tanácsol minket. Isten a jellemünk formálásban érdekelt, nem mindig abban, hogy megsimogassa a lelkünket.  

Sátán azonban biztosra megy. Nem csak a Bibliába nyúl bele, de készít például egy valóban mindenki számára elfogadható és megélhető új vallásszerűséget a Földünk jövőjéért való aggodalomba csomagolt “klíma védelmet”, melyben olyan felfokozott tiszteletet kap a természet, hogy ez a Biblia fogalomrendszere szerint vallásnak tűnik, ami imádókat gyűjt. Mindenki érzékeli a természet megborulását. Az Igéből tudjuk, hogy a közelgő ítélet előtt Isten mindig küld figyelmeztetéseket, mivel abban érdekelt, hogy minden ember szívét megnyerje, és maga felé fordítsa. A Tőle figyelmeztetésként is érkező helyi természeti katasztrófák, alapul szolgálnak arra, hogy ez az új “vallás”, az egyes emberek életében a félelmen alapuló felelősségvállalást kiépítése. Innen pedig már csak egy lépés, hogy egységesen lehessen mindenkire vonatkozó szabályrendszert kiépíteni. Mind a szabályokat, mind pedig a szabálysértők büntetését a rendszert kiépítő globalista elit határozza meg. 

A természeti katasztrófák esetében pedig muszáj megemlítenem, hogy a kisemberek elpusztítását célul kitűző globalista elit is tevékenyen részt vesz, bár tudom, hogy ezeket az állításokat még mindig nagyon kevesen hiszik el, és még kevesebben néznek utána.

Mindezeket tudva, legfőbb feladatom ma is Isten Igéjének olvasása, és a most még eredetiben elérhető Biblia igéinek alapos ismerete és papír formátumban való megőrzése. Ne feledjük, Jézus azt ígéri, hogy az Ő beszédei soha el nem múlnak. (Mt. 24:35) Jelenések könyvének utolsó fejezetében pedig nagyon egyértelműen elmondja nekünk Jézus, hogy számára milyen fontos az Ő szava: “Én (Jézus) bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.” (Jel. 22: 18)
Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők