Derek Prince könyvei

Rendezés:

Derek Prince

Derek Prince (1915–2003) pünkösdi és karizmatikus mozgalmakban ismert előadó volt. A Brit Hadseregben szolgált a második világháborúban. 1941-ben tért meg. Tanításai nem felekezethez kötöttek, amit világméretű szolgálatában hangsúlyozott is. Szolgálatának fő célja volt, hogy elérje az eléretlent és tanítsa a tanítatlant.

Miért válaszd Derek Prince könyveit?

Derek Prince tanításai felkészítik a hívő embert a hitben járás alapjaitól. Őszinte, karizmatikus írásaiban a Biblia központi helyet kap. Bátorítást, megerősítést, útmutatást kaphatunk belőlük. Témáiban kitér a keresztény élet minden területére: megtérés, megszentelődés, szellemi harc, végidők próféciája. Saját életéből vett példákon keresztül közelebb hozza a Szentírás üzenetét.

Derek Prince legismertebb művei

  • A Biblia alaptanításai, 1-5.; ford. Uzoni Péter, átdolg. Surjányi Csaba; 4. jav. kiad; Hit Gyülekezete, Bp., 2003 (Karizmatikus klasszikusok)
  • Áldás és átok; Hit Gyülekezete, Bp., 2003 (Karizmatikus klasszikusok)
  • Házasság: szövetség; Hit Gyülekezete, Bp., 2003 (Karizmatikus klasszikusok)
  • Zsoltár elmélkedések; Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány–DPM Magyarország, Miskolc, 2016
  • Az eredményes böjt; Hit Gyülekezete, Bp., 2010 (Karizmatikus klasszikusok)