Bibliai kommentárok

A Biblia olvasásához, megismeréséhez nyújtunk segítséget ebben a kategóriában. A különböző Bibliák mellett  magyarázatokat és kommentárokat gyűjtöttük egy helyre. 

A Biblia

A biblia eredetileg görög szó, jelentése könyvek.  66 könyvet tartalmaz, melyek műfajuk, tartalmuk szerint is nagyon különbözőek.  Különböző korokban keletkeztek, más és más szándék vagy szükség indokolta a megírásukat. Az Ó és Újszövetség között Jézus Krisztus megjelenése és személye az elválasztó és egyben összekötő pont. Az Ószövetség írásai Jézus Krisztushoz vezetnek, míg az Újszövetségé róla szólnak.  Az Ószövetség a választott népnek, Izráelnek a vallási és erkölcsi életét kívánja szabályozni. A történeti könyvekben, Isten előtt folyó életéről tanúskodik, istentiszteletéhez énekeket, imádságokat ad, a prófétákon keresztül pedig értékeli e nép mindenkori jelenét és várható jövőjét. Az Újszövetségben az evangéiumok Jézus életét mutatják be, az Apostolok Cselekedetei az egyház keletkezését és terjedését, az apostoli levelek a szerveződő gyülekezetek gondjai között útmutatást adnak, a Jelenések könyve a végső dolgokba enged óvatos bepillantást.  Biblia azt mondja magáról a Timóteushoz írt második levélben, hogy „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre”. Valamint Péter második levelében megerősíti, hogy „Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, 21mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.”  Ebből a két igeszakaszból bizonyosodhatunk meg arról, hogy a Biblia Isten ihletésével keletkezett mű, azaz a mindenható Isten szól általa az emberiséghez. A megváltás történetét ismerhetjük meg belőle különböző időszakokban és nézőpontok szerint. 

Rendelj Bibliát megfizethető áron

Üzletünkben 6 különböző fordítású Biblia közül választhat. 
Ezek: Károli fordítás, Revideált Újfordítás, ÚjKároli  fordítás, Egyszerű fordítás


A Bibliák különböző méretben és színben találhatók. A méretük alapján az áruk is változó.
Károli fordítás 4 méretben kapható. 
Zseb méret bőr kötésben, zippzárral, arany metszéssel, regiszterrel  5850 Ft
Kis méretben kemény kötésben fekete borítóval  3330 Ft
Nagy méretben kemény kötéssel fekete színben 6300 Ft
Nagycsaládi méretben kemény kötésben fekete színben 8370 Ft.

A revideált újfordítású bibliák 3330 Ft-tól  10800 Ft-ig kaphatók különböző méretben, színben és borítóval.
Az ÚjKároli fordítás 3 méretben kapható különböző színekben 9100-13500 Ft-ig.
Az Egyszerű fordítású bibliák egy méretben papírborítóval  valamennyi 3015 Ft.

Katolikus Bibliák egy méretben 3500 Ft-ért 
Kecskeméthy fordítás 4320 Ft-ért kapható.