Aminek hamarosan meg kell történnie - 14. RÉSZ

Háborúk és háborús hírek

Jézus azért kellően feladta a leckét még nekünk is, amikor a tanítványai az utolsó idők jeleiről kérdezték. Csomó olyan dolgot sorol fel a Máté 24. fejezetében is, ami már akkor és ott, a tanítványok életében is teljes mértékben jelen volt. Háborúk, éhínségek, földrengések, üldöztetés. Ha visszanézünk, erre a 2000 évre, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy mindezekből bőven kijutott az emberiségnek. A 20. században volt két világháború is, a földrengések kapcsán ma is vannak olyan helyek, ahová ellátogatva láthatóak a romok, amik jelzik, hogy annak idején itt micsoda nagy épületek, templomok álltak. 

De azért kaptunk kapaszkodót, hogy értsük ezen jeleket. 

A háborúk kapcsán nagyon fontos volt számomra, amikor megértettem, hogy Isten a próféciákat mindig népéhez kapcsolódóan adta. Így a háborúkat és háborús híreket is ezen a szemüvegen keresztül kell vizsgálnom. Ebből az következik, hogy valóban, az emberi gonoszság, kapzsiság miatt háborúk mindig is voltak, és mindig is lesznek. Gondolom, azzal sem árulok el titkot, hogy a háborúk mindig hoztak profitot, vagyis pénzt, vagyont bizonyos embereknek, akiknek abban az adott pillanatban nem volt céljuk, hogy az öldöklést befejezzék. Sőt! A Világgazdasági Fórum (WEF) jeles képviselői nyíltan hangoztatják, hogy a föld jelenleg túl van népesedve, így programjuk egyik pontjaként a népességcsökkenést tűzték ki célul, amit lássuk be, mind a háborúkkal, mind pedig az éhínségekkel, járványokkal elég nagy méretekben el lehet érni.

Ha pedig a Közel-Keletre fókuszálunk, ott inkább azok a napok lehetnének hír értékűek, amikor nem történik valamifajta erőszakos cselekedet. Izrael léte nem éppen okoz örömet a körülötte lévő arab népeknek. Jeruzsálem mind a zsidó, mind pedig az arab hitvilág szent helye. Ezt a földdarabot viszont Isten ígérte oda népének, még Ábrahámnak sok ezer évvel ezelőtt. Természetesen, ezért is megy ezért a területért az ősi küzdelem. 

Ezékiel próféciái azok, amik Izrael újra megalakulásáról íródtak. A híres újjáéledésről a 37. fejezetben olvashatunk, amikor a völgyben Ezékielnek prófétálnia kellett a száraz csontoknak. “Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr.” Ez. 37:14 Ennek mi tanúi vagyunk. Itt vagyunk 2023-ban és Izrael 75. születésnapját ünnepelte idén május 14.-én. 

Az Ezékiel következő fejezetében egy olyan háborúról jövendöl a próféta, ami még a mai napig nem következett be. Azt tudjuk, hogy Izrael állammá alakulását követő napon, 1948-ban már több irányból megtámadták az országot, és azóta is több olyan háborút indítottak ellene szomszédai, aminek célja, az ország végső elpusztítása volt. De ahogy Isten ígéretet tett népének, mindvégig velük volt és van, Ő védelmezi őket. Akkor mitől olyan különleges ez az Ezékiel 38. fejezetében leírt háború? Talán azért, mert ennek az előkészületeit láthatjuk napjainkban? 

A prófécia szerint 5 nép koalíciója lesz az a hadsereg, ami megtámadja majd Izraelt. Itt már nem szomszédos népekről van szó. Zsákmányt jönnek ejteni és prédát akarnak szerezni (Ez.38:12) egy olyan időben, amikor Izrael már egy virágzó és erős ország, hiszen ez sem volt rájuk igaz a kezdeti években. “Azon napon, amikor megtudod, hogy népem, Izrael, biztonságban él…” (Ez 38:16) Ha megnézzük jelen esetben, hogy Izrael, bármilyen picike ország, mégis micsoda eredményei vannak, akár a hadiiparban, a mezőgazdaságban, a gyógyszeriparban, vagy a számítástechnikában, akkor kimondhatjuk, hogy jelenleg Izrael állama egy gazdaságilag erős ország.

Van még egy fontos mondata a próféciának: “Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok.” (Ez. 38:16)

A Máté 24. fejezetében is van utalása Jézusnak erre az időszakra: “Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.” (Mt. 24:32-33)  

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők