Aminek hamarosan meg kell történnie - 10. RÉSZ

70x7

A próféciák értelmezése elismerem, nem könnyű feladat. Egy mezei keresztény számára, mint amilyen én is vagyok, el tudok veszni ezekben a fejezetekben. De itt is igaz, hogy aki keres, az talál. Vannak olyan hozzáértő hívő teológusok, akik életük nagy részét annak szentelik, hogy elmélyednek az Írás tanulmányozásában, eredeti szavakat értelmeznek, és utána hozzáteszik a történelem adott időszakának eseményeit. Mindamellett pedig hiszem, hogy az Írás Istentől ihletett és aki olvassa, azt a Szentlélek elvezeti minden igazságra. Ezen olvasmányaimra alapozva, és a Szentlélek folyamatos vezetését kérve, én magam is elég sok mindent megtanultam már. Kincsekre leltem és megéltem azt is, amikor a Biblia magyarázza meg a Bibliát.

A Biblia próféciáiból tudjuk, hogy a 7 éves Nagy Nyomorúság lesz az az idő, amikor az Antikrisztus fog a Földön uralkodni. Mint minden földi uralmat, ezt is emberek hozzák létre. Tudva, vagy nem tudva ezt, bizonyos emberek azon vágyait felhasználja az Ellenség, mellyel uralkodni akarnak másokon. Olvastam, hogy az alkohol és kábítószer mellett a hatalomvágy is egy függőség. Aki egyszer megtapasztalta, az mindent meg fog tenni, hogy hatalmát növelje és megtartsa. Miközben elveszti ebben önmagát, saját lényét, véleményét, függetlenségét.

Onnan tudom, hogy ez pontosan 7 év lesz, hogy Dániel próféta kapott erről kijelentést. A Dán. 9: 20-27 versekben van szó a 70 hétről, mely szerint: “Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra.”  Ebből a 70 hétből már 69 eltelt. Az “elhangzott a parancs Jeruzsálem újjáépítésére” (Kr.e. 445), amikor a Nehémiás könyvének elején (Neh. 2:1-8) Artahsaszta (Artaxerxes) király kiadja a rendeletet, eltelik 7 hét, ( 7 x hét év,   (1 hét = 7 év) ) vagyis 49 év, mire Jeruzsálem újjáépül (Kr.e. 396). Onnan pedig újabb 62 hét, vagyis 434 holdév, amikor is “megölik a felkentet, senkije sem lesz.” Jézus a felkent, akit megölnek. 

Sokszor hivatkoznak keresztények arra, hogy miért kutatjuk ennyire az Írásokat, ezek a próféciák nem is pontosak, nem is értelmezhetőek napjainkban. Én pedig pont azt látom, hogy Isten nagyon tudatosan megválogatja, hogy minek mondja el az idejét, és minek nem mondja el. Ahol elmondja, ott minden nagyon pontosan az Ő kijelentései szerint történik. Egy időn kívül álló Isten, aki előtt a történelem látható az elejétől a végéig. Természetesen, a próféciák kutatása során gyakran előfordul, hogy akár egy szövegrészen belül a kijelentés vonatkozik egy közeli és egy távoli jövőbeli eseményre is. Ézsaiás próféciái ilyenek elég gyakran. De Dániel ezen kijelentésében is több ezer évet ölel fel ez a néhány lejegyzett mondat.

Ebben a 70x7 hétben, ahol a HÉT, mármint a naptári hét nap megnevezés zavaró lehet. De ha számolunk, akkor világossá válik, hogy 70x7 vagyis 490 nap, ami kicsivel több, mint egy év, nem elég arra, hogy annyi minden megtörténjen. Egy város felépülése a mai napon sem tud megvalósulni ennyi nap alatt. Emiatt gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy ez a prófécia nem napokat, hanem éveket jelöl. 

Amennyiben Jézus idejében élő zsidók komolyan vették volna Dániel kijelentését, akkor nekik várniuk kellett volna a Messiást Nissankor abban az évben, amikor végül Jézust keresztre feszítik. Nissan hónapban választották ki akkoriban a zsidók a szeplőtelen bárányt a pászka vacsorához. Jelenleg nem áll templom Jeruzsálemben, így nem tudják bemutatni az áldozatokat, amiket annak idején Mózes előírt nekik. Az evangéliumokból pedig tudjuk, hogy Jézus a kiválasztott Bárány, nisszán hónapban ott állt Jeruzsálem felett és sírt: “Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek: nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!” (Mt. 23:37-39) 

Ez az esemény Dániel próféciájából pontosan kiszámolható a holdnaptár szerint, ahogy Dánielnek kijelentette az Örökkévaló Isten! Ennyire pontos itt az Úristen kijelentése és ígérete! Pontos kijelentés egy megadott pontos időről, mert ennyire fontos esemény ez: a világtörtenelem csúcspontjáról szól, amikor Isten a Mindenek Teremtője megüresítette magát, eggyé lett közülünk, emberi formát vett fel, és készült feláldozni önként önmagát. Az Örök Bárányról szól, Isten Bárányáról, Jézus Krisztusról, a Messiásról. Isten ennyire betartja a szavát, az ígéreteit! 

A kijelentés következő pontja, miszerint jön egy nép, amely “elpusztítja  a várost és a szentélyt.” Ezt tudjuk a történelemből, hogy i.sz. 70-ben megtörtént Titusz vezetésével. Ennek következménye, hogy már nem tudnak a zsidók többé vétekért való áldozatot bemutatni, hiszen az egyedüli tökéletes Bárány önként feláldoztatott. Itt ér végett a 69. hét. Ezt számolva tudom, hogy hátra van még a zsidó nép számára egy 7 éves időszak. Itt, az utolsó 7 év előtt van egy hézag a Dánielnek adott próféciában. Ahogy már írtam róla, ehhez a zsidó népnek, vagyis Isten választott népének újra állammá kellett szerveződnie, az ősi földjükön, amit Isten nekik ígért és adott. Ehhez pedig el kellett telnie majdnem 2000 évnek. Ebben az adott próféciában a hézag ennyi időt ölelt fel.

Ennek az utolsó 7 évnek a neve mind az Ószövetségben, mind pedig az Újban megtalálható. A Nagy Nyomorúság, ahogy Jeremiás mondja “Nyomorúság ideje lesz az Jákobnak.” Jézus is arra utal, hogy “olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” (Mt. 24:21) 

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők