Aminek hamarosan meg kell történnie - 48. RÉSZ

Üldöztetés

Megszólított ez a téma. Figyelem a világ eseményeit, olvasom a próféciákat, hallgatom a különféle előadásokat, podcastokat és készítem az összefoglalót a 2024-es davosi találkozóról. Mégis most az üldöztetésről kell írjak. Mert nagyon nem érezzük még ezt a saját bőrünkön. Még. De ahogy látom az előrejelzéseket az idei évre, ez egyre inkább valóság lesz a mindennapjainkban.

Nem Izraelben vagy Ukrajnában élek, ahol minden nap azért kéne imádkozzak és aggódjak, hogy vajon fogom-e még látni szeretett családtagjaimat holnap is. Nem Nigériában élek, ahol fanatikus muzulmánok bármikor megjelenhetnek és elrabolhatják családtagjaimat vagy akár legyilkolhatnak egy egész keresztény falut. Nem Észak-Amerikában élek, vagy valamelyik nyugat-európai országban, ahol egyre erőteljesebben érezhető a mindennapi ember számára is, ahogy teret nyer a törvénytelenség, a rombolás, a pusztítás, a tömegek fanatizálása és a megtévesztés látszólag mindent elsöprő ereje. De nem ringatom magam álomba, hogy mindez nem fog minket is elérni. Ég az erdő körülöttünk, már érezhető a füst, a tűz forrósága és hallatszik a tűz pattogása is. Itt is, mint mindenben, a döntés az enyém. Lehetek készen, vagy bedughatom a fejemet a homokba.

Azt választom, hogy Jézusra nézek, és Tőle tanulok így elég sok mindennel készít fel engem azokra a nehéz időkre, amik vár(hat)nak rám: 

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” (Mt. 5:10-12)

Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Mt. 6:31-34)

Íme elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” és “Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok lelke szól általatok.” (Mt. 10:16 és 19-20)

Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn. 14:27)

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn. 16:33)

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41:10)

Ezért bizakodva mondjuk: “Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsid. 13:6)

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” (Zsolt 23:4)

 “Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4:6-7)

Mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim. 1:7)

ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor felragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.” (Ézs 58:10-11)

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” (2Pét. 2:9-10)

Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok”. és “Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért.” és “Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” (Róm. 12:14 és 17 és 21)

Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Fil. 1:21)

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (Jn. 14:1-3)

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők