Aminek hamarosan meg kell történnie - 25. RÉSZ

A zöld urai

Ennek a fejezetnek egy mese címet adtam, amiben az apró erdőlakók és barátaik összefognak, hogy megmentsék a gonosz pusztításától az életüket és életterüket. Mai világunk gonosz lényei, mi magunk vagyunk, akik pusztítjuk az Istentől kapott Földet. 

Isten 6 nap alatt teremtette a Mennyet és a Földet velünk, Emberekkel együtt. Átadta nekünk a föld feletti uralmat, hogy műveljük és őrizzük. (I. Móz. 2:15) Mi pedig ezután nem sokkal átadtuk ezt a hatalmunkat, mert elhittük és igaznak véltük az Ősi Kígyó megtévesztő hazugságát, aki ravaszabb volt minden mezei állatnál. Míg mi megkaptuk Istentől a Föld feletti uralmat, addig Sátán ezt most tőlünk bitorolja. Isten nekünk adta, hogy sáfárkodjunk a rajta élőkkel, hogy legyen hol laknunk, legyen mit együnk. Az áldás így szólt: “Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen!” (I. Móz. 1:28)

Nem kell senkit sem meggyőzőm arról, hogy nem lettünk, és a mai napig nem vagyunk jó sáfárai a földnek. Leraboljuk, szennyezzük és tönkretesszük. Bár hiszem, hogy még mindig vannak a földnek olyan gyönyörű helyei, a világ bármely pontján, amik megmutatják Isten kreativitását, fantáziáját és szépséget alkotni szerető lényét.

Azt halljuk most, a csapból is ez folyik, hogy ha nem teszünk nagyon drasztikus lépéseket, akkor földünk meg fog halni, el fog pusztulni, végünk lesz. Részben egyetértek ezzel, hiszen a környezetszennyezés, az ipar, a fogyasztói társadalom, valóban nem a takarékosságot és a környezet védelmét helyezik előtérbe. De nézzük meg és vegyük észre, hogy mit mond Isten Igéje a földünkről, és ezzel ellentétben mit mondanak a mai világ vezetői.

Gyerekkoromban a savas eső miatt kellett félnünk, aztán jött a természetes energiaforrások kimerülésével való riogatás, majd elárasztott minket a műanyag és a vele járó szemét, most pedig a globális felmelegedés van a fókuszban. Anglia királya, III. Károly király nemrég részt vett egy kulcsfontosságú klímacsúcson Londonban, ahol segített leleplezni egy úgynevezett “Klíma katasztrófa visszaszámláló órát” (Climate Catastrophe Countdown Clock), mely azt mutatja, hogy mennyi idő van hátra addig, amíg a globális felmelegedés katasztrofális hatásai elkerülhetetlenné nem válnak. A hátralévő idő kicsit több, mint 6 év. Remélik, hogy így cselekvésre tudják ösztönözni a világot, hogy a globális felmelegedés hatásait korlátozni lehessen minél szélesebb körben! Milyen korlátozásokat terveznek bevezetni? Mindenkinek az ökológiai lábnyomát kell visszaszorítani, vagyis például korlátozni kell, hogy ki mennyit utazhat. A végső cél a 15 perces városok létrehozása, ahol minden elérhető lesz 15 percnyi sétával. Továbbá szükséges lesz az elektromos és lehetőleg önvezető autókra, az okos házakra, és minél kevesebb hús fogyasztására is.

Mindezek mögött az intézkedések mögött én megint azt látom, hogy olyan jellegű korlátozások bevezetését tervezik, amik az emberi szabadságjogainkat sértik. Ugyanis, ez a kicsit több, mint 6 év nagyjából 2030-at jelent, ami évszám már ismerősen cseng, hiszen az ‘Agenda 2030’ vagy a ‘Great Reset’ is erre az évre irányozza elő tervei megvalósítását. Ha keressük az összefüggéseket, akkor gyorsan rájöhetünk, hogy a világ globalista vezetői egy börtönt készítenek elő számunkra. A programozható és megfigyelhető digitális valuta bevezetésével, ezekben a lezárt 15 perces városokban kell majd az életünket leélnünk vigyázva arra, hogy nehogy további kárt tegyünk környezetünkben. De itt megint a világot leuraló hatalom fogja megmondani, hogy mit fog jelenteni nekünk polgároknak ez az újfajta ‘természetvédelem’. Ezzel a fajta kommunikációval az a cél, hogy mi kisemberek elhiggyük és kárhoztassuk magunkat, hogy miattunk van a klímakatasztrófa.

 

Érdekes ez a téma, hiszen, ha van időm, és kicsit jobban a téma mélyére ások, akkor már több olyan riportba és cikkbe is belefutottam, ahol tudósok mesélik el bánatukat azzal kapcsolatban, hogy megfigyeléseik és tudományos értekezésük, - ami lássuk be, sok száz oldalt is jelenthet 1-1 témában - legtöbbször nem jut el a döntéshozókig. Így van ez a globális felmelegedés kapcsán is. Nagyon röviden, Millán M. egyike azon tudósoknak, akinek a klímafelfogása alapján érthetővé válik, hogy valóban van az Embernek felelőssége abban, hogy “melegszik” a föld, de ez nem az egyes kisemberek felelőssége. Minket hibáztatnak, holott a tömegtermelés termékeinek előállításához szükséges építkezések, és az egyre több zöldterület megszüntetése vezet ahhoz, hogy kezd időjárásunk egyre szélőségessebbé válni. Azt a körforgást amit Isten teremtett meg és talált ki, hogy legyen például eső, mi emberek ebbe nyúltunk bele csúnyán, és tettük tönkre az Isten által kitalált, minket szolgáló folyamatokat.

Nekem úgy tűnik, hogy történt egy csere. Olyan, mintha már nem az ember uralkodna a teremtett világon, hanem az uralkodik rajtunk. Legalábbis ezt akarják elhitetni velünk, mert bár keveset tudunk ezekről, de a mai technika segítségével jócskán belenyúlnak és irányítani próbálják a világuralomra törő globalisták az időjárást is. Már nem a Teremtőt imádjuk, hanem a teremtményt. Úgy szoktam az ókori népekre gondolni, hogy mennyire keveset tudtak az akkori világról, hogy a természet jelenségeit istenítették, és mindenféle áldozatokat vittek a különféle nap-föld isteneknek. Lassan ide jutunk újra csak modern köntösben. Azt akarják a világ jelenlegi globalista urai, hogy térdet és fejet hajtsunk mi kisemberek a természet előtt.

Isten Igéje alapján a zöld ura továbbra is a Mindenség Teremtője, hiszen összeszedtem egy pár Igeverset, amely alapján látható, hogy mi az Ő véleménye erről: “Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket.” (Zsolt 2:2-4)

Az özönvíz után Isten ígéretet tett: “Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (I.Móz. 8:22) Még azt is megígérte, hogy nem fogja többé elpusztítani özönvízzel a földet és annak lakóit. (I. Móz 21:21) Ez nagyon lényeges! Itt jön be a megtévesztés ebben a témában is. A riogatás lényege, hogy a globális felmelegedés következménye a tengerszint növekedése lesz. Akkor majd jön a tenger és elnyeli a szárazföldet. Én ebben az esetben inkább az isteni ígéretnek hiszek, annak ellenére, hogy vannak helyi természeti katasztrófák, amik adhatnak okot az aggodalomra. 

Római levélben ezt olvashatjuk: “Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig.” (Róm. 8:19-22)

Ézsaiás próféta könyvében pedig nagyon határozottan kijelenti Isten, hogy “Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Az Úr jelentette ki ezt az igét.” (Ézs. 24:3)

Olvasva a Jelenések könyvét láthatjuk, hogy a Nagy Nyomorúság idején el fog minden pusztulni Isten ítéletének következtében. Ez számomra így teljesen érthető és elfogadható. Isten, aki teremtette a földet, megtartja magának a jogot arra, hogy végül elpusztítsa azt. Péter apostol erről így ír: “a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.” (2.Pét. 3:7) Fontos, hogy nem azt mondom ezzel, hogy nem vagyok felelős a környezetemért. Mindenképpen dolgom, hogy őrizzem és gondozzam. De ami a lényeges és fontos, az maradjon a fókuszban, hogy a Teremtő Isten legyen minden egyes napon az imádatom középpontjában. Mert Ő új eget és új földet ígért azoknak, akik most és itt az Ő imádatát választják: “És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.” (Jel. 21:1) “A trónuson ülő ezt mondta: “Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: “Írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak!”” (Jel. 21:5) 

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők