Aminek hamarosan meg kell történnie - 26. RÉSZ

Bátorítás

Isten országának ezt az evengáliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Mt. 24: 14.)

Ez a fejezet bátorítás nekünk és azoknak, akik visszavárjuk az Urunkat és Megváltónkat. De egy nehéz téma azoknak, akik az Elragadtatást nem hiszik. Folyamatosan foglalkoztat, hogy mi lesz azokkal, akiket nagyon szeretek, régóta imádkozom értük, de még nem döntöttek Krisztus mellett. Ők itt fognak maradni, bárhogyan szeretném is elérni náluk, hogy ne így legyen!

A Máté 24. fejezetében Jézust zsidó tanítványai kérdezik, hogy mikor állítja fel a királyságát, mert ugye ők mindvégig azt hitték, hogy akkor, és ott, az ő szemük láttára fog ez megtörténni: “... és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? “(Mt. 24:3) Fontos megemlítenünk, ahogy a blog elején látható kép is bemutatja az Elragadtatás és Jézus második visszajövetele nem ugyanaz az esemény. Az Elragadtatáskor Jézus hirtelen, egy szempillantás alatt (1. Kor. 15:52) fogja kiragadni népét, vagyis azokat, akik életüket már átadták neki. De sokan fognak itt maradni, akik már hallották az Evangéliumot, az Örömhírt, csak nem döntöttek még Jézus mellett. 

Hadd mondjam itt rögtön, hogy ez ne bátorítson senkit sem arra, hogy hátra dőljön és megnyugodjon, hogy akkor nem kell ezt a Jézus kérdést elsietni. Aki úgy gondolkodik magában, hogy majd megvárom, hogy valóban eltűnjenek a Jézus hivő családtagjaim, barátaim vagy kollégáim és akkor majd el fogom én is hinni, hogy amiről eddig beszéltek nekem, az tényleg igaz - az nem jó irányba halad. Amit tudunk, az az, hogy az Elragadtatás hirtelen fog megtörténni. Bármikor, bármelyik napon. Mondok egy példát: én magam vezetek autót. Gyakran jövök-megyek városban, autópályán. Amennyiben hirtelen fogok eltűnni, nem fogok tudni fékezni, leállni vészvillogóval, hanem az autóm egy kontrol nélküli járművé fog válni, ami bele fog ütközni abba, ami éppen az útjában lesz. Ami lehet egy másik autó, egy oszlop vagy éppen egy szabályosan közlekedő gyalogos. Itt szabadjára engedhetjük a képzelőerőnket, és elképzelhetjük, amint hirtelen eltűnik egy buszsofőr, vagy éppen egy műtétet végző orvos, vagy bárki, hiszen, létezésükkel mindannyian hatással vagyunk másokra. Amennyiben valaki túlélte magát az Elragadtatást, jönnek majd a Jelenések könyvében felsorolt csapások, természeti katasztrófák, az antikrisztusi rendszer, a Fenevad bélyege, éhínség és üldöztetés. A huszonegyedik részben ezekről a borzalmakról részletesen írtam már. Összefoglalva, életünk egyik legfontosabb döntése kell legyen, hogy Jézust választjuk, hiszen nincs hatalmunk az idő felett. “Ma, ha az Ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid. 4:7/b)

Az utóbbi időben sokat olvasom a Jelenések könyvét és úgy tapasztalom, hogy valóban, szépen lassan egyre több minden válik érthetővé. Visszatérve az itt maradottakra, rá kellett döbbennem, hogy a mi Istenünk micsoda kegyelmes és szerető Isten. Igen, haragjának poharát kiönti a hitetlen és fellázadt emberiségre, DE közben mindent megtesz, hogy az Örömhír, a megváltás üzenete eljusson a Nagy Nyomorúság idejében is az emberekhez. Elsőként lesznek kiválasztott zsidó fiatal férfi misszionáriusok, akik homlokukon pecséttel lesznek megjelölve, és bizonyos ideig, szabadon járhatnak a földön mindenfelé hirdetve Jézus kereszthalálának és feltámadásának üzenetét. (Jel. 7:3) Őket ez a pecsét védelmezni fogja az isteni csapásoktól, hiszen a Jelenések könyvének 9. fejezetében olvashatjuk, hogy az ötödik trombitaszónál sáskák jönnek elő az alvilág mélységéből. “És megadatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje.” (Jel 9:4) Tovább olvasva találkozunk velük újra a Jelenések könyvének 14. fejezetében, amikor már Jézussal együtt új éneket énekelnek, mert ők azok, akik “áron vétettek meg az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak.” (Jel. 14:4)

A Jelenések könyvének 11. fejezetében láthatjuk Isten két tanúját, akiknek “megadatik, hogy 1260 napig prófétáljanak zsákruhába öltözve.” (Jel. 11:3) A személyükről is írhatnék, de most azt tartom fontosnak, hogy itt lesz a földön két furcsa ember, akik Jeruzsálemben 1260 napig zsákruhában fognak Igét hirdetni és mindenféle csodás jelek fogják szolgálatukat kísérni. Haláluk, három nap múlva feltámadásuk majd mennybemenetelük az akkori világon mindenki számára ismert lesz és látható. 

Isten még mindezeken felül angyalokat is el fog küldeni, akik véghez fogják azt vinni, amit Jézus a Máté 24. fejezetében mondott. Ezek közül az egyikről azt írja, hogy “És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek;..” (Jel. 14:6)

Látom azt is, hogy több olyan leírás is van a Jelenések könyvében, ahol János nagy sokaságot lát, amit megszámolni sem tud, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. Mindig megkapjuk rá a választ, hogy kiket lát: Jel 6:9És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam, az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. Jel. 7:14 Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.” A Jel.15:2 pedig “És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak isten hárfáival….

Ezeket olvasni számomra óriási bátorítás! Jézus adta nekünk a nagy missziós parancsot a Máté 28:18-20 versekben, hogy menjünk el és tegyünk tanítvánnyá minden népeket, Jézus ereje és elhívása által, megkeresztelve és tanítva őket. Tehát mi, itt és ma, legyünk ebben hűségesek. Szórjuk a magot, mondjuk el bizonyságtételünket, hiszen Isten minden napon a világ végezetéig abban érdekelt, hogy emberek szívét megnyerje és megválthassa az örök életre.
Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők