Aminek hamarosan meg kell történnie - 21. RÉSZ

Borzalom

Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok.” (Máté 24: 21-22)

A gyötrelemnek már majdnem mindenféle “erősségét” megtapasztalta az emberiség a nyomorúság “richterskáláján”. Egy-egy természeti katasztrófa, háború, járvány, éhínség vagy akár csak egy nyomortelep, gyerekeket dolgoztató bányák és az emberkereskedelem, mind-mind a nyomornak és borzalomnak olyan felfoghatatlan mélysége, amit sajnos már megtapasztalt az ember a történelem során. Muszáj még megemlítenem a nyomornak egy olyan vetületét is, ami még kevésbé mérhető. Az emberi lélek fájdalma, magánya és Isten nélkülisége teljességgel kifejezhetetlen és leírhatatlan. 

Jézus ahogy leírja a Nagy Nyomorúságot az Olajfák hegyén elhangzott beszédében, maga is Dániel prófétát idézi. Eszerint az emberiség történelmének utolsó 7 éve olyan borzalmas lesz, amilyen előtte még soha nem volt. De vajon mitől lesz az az időszak ennyire iszonyatos?

Az első és legfontosabb, hogy az Igéből úgy tűnik, hogy az elragadtatással együtt Isten Szentlelkének a munkája meg fog változni itt e földön. Mind szellemi értelemben, mind pedig az emberileg érzékelhető világban is óriási változást fog ez az esemény hozni. Egy korszak lezárul az emberiség történetében. A test cselekedetei biztosan megszaporodnak majd a földön. A házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés és tobzódás (Gal.5:19-21) lesz majd még inkább jellemző az emberi kapcsolatokra.  

A Nyomorúság idejében egyszerre fogja érni a Földet Isten ítélete, illetve Sátán uralmának megnyilvánulásai. Nem vagyok jövőbe látó, de biztos vagyok benne, hogy a valóság nem lesz teljesen olyan, mint aminek én most a Biblia leírása alapján megrajzolom. A mai nyugati világban nincs sok szó a gonosz szellemi lényekről, bár az okkult világ egyre inkább erőre kap, de a démonok és mindenféle gonosz hatalmak, a sötétség világának urai (Ef. 6:12) úgy tűnik, hogy szabad utat fognak kapni, hogy kiéljék gonosz hajlamaikat az embereken. A Jelenések könyvének 6. fejezete az első négy pecsét feltörésével kezdődik. A négy pecsét 1-1 lovas megjelenését mutatja be.

Az első lovas egy fehér ló, és a rajta ülőnek íja volt és korona adatott neki. (Jel. 6:2) Ez maga az Antikrisztus, aki mint a világ politikai megmentője és Izrael népének várva várt messiása fog érkezni az elragadtatást követő káosz, felfordulás és zűrzavar közepette. Koronája nem egy királyi korona, hanem a hatalom jelképe, mert hatalmat kap arra, hogy legyőzze a világot. Vagyis a földön a Gonosz uralma lesz 7 éven át. A második lovas egy tűzvörös ló, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről. (Jel. 6:4) Kard van a kezében, ami az eredetiben a “machaira” szó, ez inkább tőrt jelent, mint kardot. A tőrt a közelharcban használják, és nagy valószínűséggel a hétköznapi emberek egymás közötti öldöklésében fogják használni, hiszen azt mondja az Igevers, hogy el fogja venni a békességet a földről.  A harmadik lovas a fekete ló, aki éhínséget fog a földre hozni (Jel. 6:5).  Az itt olvasható 1 mérce búza egy ember napi életszükséglete arra, hogy éppen túléljen. Az egy dénár pedig egy napi munkának a bére. Éppen csak az életben maradásra lesz elég. A negyedik ló, a fakó ló, velük a Halál és Pokol érkezik meg (Jel. 6:8). Halál, aki a testet ragadja el az életből, míg a Pokol pedig az emberi lelket. A föld nagy részét el fogják pusztítani karddal, éhínséggel, döghalállal és a föld vadállatai által. Az éhínség az állatokat és a vadállatokat is sújtani fogja, és az emberek ellen fordulnak majd.

Isten ítélete leginkább természeti katasztrófákkal fog érkezni a földre ezekben az években. Ha csak a földrengéseket emelem ki, akkor látható, hogy több hatalmas földrengést is említ a Jelenések könyve. A 6. fejezetben a nap elsötétül, a csillagok lehullanak a földre, minden hegy és sziget elmozdul a helyéről (Jel. 6:12-17). A 11. fejezetben olvashatjuk, hogy Jeruzsálemet egy hatalmas földrengés éri, ahol a város tizedrésze összedől és 7000 fő elpusztul (Jel. 11:13).  A 16. fejezetben leírt földrengésre azt írja az Ige, hogy “olyan nagy földrengés támadt, amilyen nem volt, amióta ember született a földre… És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak láthatóak sehol…” (Jel. 16:18-21).

Itt még feltétlen említést kell tenni azokról az emberi törekvésekről, a Gonoszság lelke által vezérelt emberekről, akik világuralomra törnek. Ezek munkája már napjainkban is egyre inkább érzékelhető, de úgy tűnik, a nyomorúság 7 évében fog igazán kiteljesedni. Hétköznapi valóság lesz a mérték nélküli megtévesztés, a hazugságok, teljes kontroll és a félelem alapú társadalom. Már most, napjainkban látjuk, hogy gőzerővel épül ki a rendszer, amely megfigyel és belemászik az ember magánszférájába. Előkerül majd a Fenevad bélyege, aminek a felvétele végzetes döntés lesz az örökkévalóság szempontjából. A hibrid lények megjelenése, és a mesterséges intelligencia által vezérelt robotok uralma teljesen más világot fog eredményezni, amit most még  el se tudunk képzelni. 

Azt látjuk az Igéből, hogy az Antikrisztus uralma, amely uralja majd a földet, nem fogja megengedni a véleménynyilvánítást. Aki nem fogadja el a rendszert, azt egyszerűen meg fogják ölni. Tudjuk, hogy az Antikrisztus mind a Jézust követők, mind pedig a zsidók ellen egy soha nem látott holokausztot fog meghirdetni és véghez vinni. 

Ha ezeket mind összerakjuk, akkor már teljesen érthető, hogy miért mondja azt Jézus, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyet még nem látott ez a föld sem előtte, sem utána. Mégis Isten még ebben a teljes káoszban és a gonoszság ilyen hatalmas méretű jelenlétében és pusztításában is ÚR marad, és kegyelmével jelen van: “Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok.” (Máté 24:22)

A legdöbbenetesebb, hogy mindezek közepette az emberi szívben a lázadás Isten ellen minden értelmet meghaladóan lesz jelen: “A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: “Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a Bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg?” (Jel. 6:15-17)

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők