Aminek hamarosan meg kell történnie - 20. RÉSZ

Nincs visszaút

A mesterséges intelligencia, a technológia fejlődése tulajdonképpen többféleképpen is veszélyezteti az emberiséget. Ezeket az aggodalmakat olyan emberek fogalmazzák meg, akik közelről látják a technológia fejlődésének ezt a kontroll nélküli őrületét. Az ember által kitalált, majd önálló életre kelt AI robotok uralma mellett, az örök életre törekvő emberek hibrid lényekké való frissítése is része lehet majd a Sátán uralta új világnak.

Tudjuk, hogy jelenleg, az Egyház idejében, bármikor, bármelyik pillanatban oda lehet fordulni Jézushoz. Erre a legjobb példa a keresztre feszítés közben Jézus mellett szenvedő gonosztevők egyike. Már ott állt a halál küszöbén és megértette azt, hogy míg ő jogosan szenved elkövetett vétkeiért, addig Jézus bűntelen. Felismerését azonnal tettek követték, hiszen odafordult Jézushoz és megkérte őt, hogy emlékezzen rá, amikor MAJD eljön az ő királyságába. Hittel odafordult és kért. Még ebben az utolsó utáni pillanatban is Jézus elfogadja hitét és azt válaszolja neki, hogy már aznap együtt lesznek a Mennyben. 

De ez sajnos, nem mindig lesz így. Amíg tart a ma, az Egyház ideje, a kegyelem ideje, addig lehet így bármikor, bármelyik pillanatban megfordulni. Azt szoktuk mondani, hogy Jézus mindig egy imányira van tőlünk, hiszen, Vele így lehet kapcsolatba lépni, így lehet Őt megszólítani. De a Nagy Nyomorúság idejében a földön lakó embereknek majd életük során kell meghozniuk egy olyan döntést, amiből nem lesz visszaút. Az Írások szerint, aki egyszer felveszi a fenevad bélyegét, abból már nem lehet visszalépni. Mindezt a döntést egy olyan szellemi közegben kell meghozniuk, ami telve lesz hamissággal, hazugsággal, félrevezetéssel, csalással. 

Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.” (2. Thessz. 2:9-10)

Nemrég hívta fel arra a figyelmemet az egyik Biblia tanító, hogy itt ebben az Igerészben AZ igazság és A hazugság szerepel. Jézus mondja magáról, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet. (Jn. 14:6) Sátánról pedig azt mondja, hogy “Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.” (Jn. 8:44) Tehát a kérdés ugyanaz, mint az Édenkertben volt. Kinek hiszel? Az Igazságnak, hogy Jézus az egyedüli út vagy a Gonosznak, hogy mi emberek is lehetünk istenek önmagunkban. Jézusban való hit adja meg a megoldást a bűnre és az örök életre, vagy mi magunk leszünk azok, akik kidolgozzuk az örök élethez vezető utat. A Mózes első könyvében úgy ír a kígyóról, lelkünk Ellenségéről, hogy “ravaszabb volt minden mezei állatnál.” Ahogyan Évával el tudta hitetni a hazugságot, úgy lesz sikeres velünk is a 21. században. Annyi a különbség, hogy nem a kertben egy állat formájában jelenik meg, hanem a 21. századi technológia köntösében.

De miért nem lehet majd a felvett fenevad bélyegének állapotából visszalépni? Mit fog velünk emberekkel tenni a bélyeg, ami olyan állapotot fog okozni, amiből nincs visszaút?

Dániel könyvének 2. fejezetében így ír a negyedik királyságról a próféta: “A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel.” (Dán. 2: 40-43)

Vas és agyagcserép keveredése, ami egy nagyon furcsa és természetellenes képet mutat. Cserépedényekhez hasonlítja Pál az életünket Timótheushoz írt levelében, illetve Jeremiás próféta mesél a könyvének a 18. fejezetben, hogy látogatást tett a fazekasnál. Ebben a képben mondhatjuk, hogy az emberi lény a cserép. A vas pedig a gép, a technológia, az emberi kéz alkotta tárgy, eszköz, kütyü. Dániel azt írja, hogy házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással. Vagyis egyszerre lesz jelen egy fizikai testben az ember és a gép. Ez a negyedik ipari forradalom vívmánya, a transzhumanizmus célja.

Génmanipuláció. Ennek célja is kétséges számomra. Hiszen jól hangzik, amikor betegségek gyógyításánál akarják majd használni, de amikor már pl. megrendelésre lehet 1-1 magzat génállományát összeállítani, ott megint átlép az ember egy olyan határt, amire nem kapott engedélyt. Egyik ismert ilyen a CRISPR Cas-9. Ez a technológia olyan, mint egy olló, aminek segítségével ki tudnak már vágni az emberi DNS-ből egy darabot és helyette oda tudnak tenni egy bármilyen másik DNA-st, még olyat is, ami nem emberi.

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők