Aminek hamarosan meg kell történnie - 38. RÉSZ

Nábót szőlője

Jelenleg a Közel- Keleten zajló háború egyik fő kérdése az, hogy kit illet meg az adott földterület. Sok mindent lehetne megvizsgálni ennek kapcsán, én most ebben a részben a rágalmazás módszerét és működését fogom körüljárni. Isten Igéje a mai napon is élő és ható, időtálló és aktuális. Megmutatja az emberi gonoszságot, Sátán stratégiáit és természetesen Isten jóságát és kegyelmét is. A minket körülvevő világban zajló események vagy a minket személyesen érintő kérdések érzéseket váltanak ki belőlünk. Nehezen tudunk józanul, higgadtan következtetéseket és tanulságokat levonni. Ezért vesszük most elő Nábót szőlőjének történetét.

Illés próféta idejében Aháb király volt a kettészakadt ország északi részének, Izraelnek a királya. Gonosz király volt, leginkább hírhedten gonosz pogány feleségével Jezábellel együtt. Királyként megvolt mindene. Kivéve egy darab földet, egy szőlőt, mely palotája mellett volt, mely a jezréeli Nábóté volt. Úgy döntött hát a király, hogy megszerzi magának ezt a földdarabot. A lejegyzett történet elején elmegy a föld tulajdonosához, és vételi ajánlatot tesz a földre. De Nábót hallani sem akar erről. Abban az időben a föld apáról fiúra szállt, 1-1 család öröksége volt egy ilyen földdarab. “Nábót így felelt Ahábnak: Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!” (1. Kir. 21:3)

Erre a király hazament és bevágta a nem annyira királyhoz méltó hisztit. Ezt felesége észrevette és kifaggatta, hogy mi történt. Jezábel ekkor megnyugtatja férjét, hogy ne aggódjon, majd ő elintézi ezt az apróságot neki. “... Majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét.” (1. Kir. 21:7/b)

Aháb ezek után nem is foglalkozott tovább a kérdéssel, mintha tudta volna, hogy felesége hű lesz szavaihoz és el fogja intézni neki ezt az ügyet is. Jézabel azonnal munkához is látott, elindította gonosz tervét. Férje nevében levelet írt és kiadta a feladatot a város vezetőinek, akik egy városban laktak Nábóttal. “A levelekben ezt írta: Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene: Átkoztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon.” (1. Kir. 21:9-10)

Olyan nagyon sokszor történt ez a történelem során! Elég néhány hitvány ember, akik bármiféle szolgáltatás ellenében készek egy kis hazugsággal, előre megrendezett perben életeket kioltani, másik ember hitelességét tönkre tenni. A tömeg pedig egy emberként megy és követ ragad, fegyvert fog, felvonul vagy azt kiáltja, hogy “Feszítsd meg!

Jézus is szembe találta magát ezzel a gonosz stratégiával, amikor elfogatása után ott állt a Nagytanács előtt: “A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: „Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni.” A főpap felállt, és így szólt hozzá: „Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?” Jézus azonban hallgatott.” (Mt. 26:59-63)

Visszatérve Nábót szőlőjéhez. Áldozata lett egy gonosz cselszövésnek. Igazsága nem talált halló fülekre. Pedig tegnap még tiszteletben álló polgára volt városának. Ez az ártatlan ember másnap ott találta magát szemben az egész várossal, akik gyűlölettel telve, elvakultan, lihegve megragadták a köveket és összefogva, közösen halálát okozták. „Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz: Kelj föl, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezréeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt.” (1. Kir.21:15-16)

A történet folytatása kapcsán még nagyon sok mindenről lehetne írni, ami mind nagyon fontos mozzanat, de én most arra szeretnék fókuszálni, hogy hogyan lehet apró hazugságokkal, jól kitervelt valótlansággal, rágalmakkal akár az egész világot megtéveszteni. De csak akkor érthetőek meg a világ mai napi eseményei, ha elfogadjuk, hogy az izraeli és palesztin konfliktus mögött szellemi erők vannak. Mind Nábót, mind maga Jézus is szemben találta magát azokkal a hamis és hitvány emberekkel, akik mindenféle hazugsággal álltak elő, hogy elérjék céljukat. Mindezek mögött pedig kirajzolódik az Ősi Kígyó vigyora és mesterkedései. A rágalmazás mindig eléri célját, a hamis vádakat hamar mindenki meghallja és gondolkodás illetve utánajárás nélkül kész elfogadni azokat.

Néhány hazugságot érdemes lelepleznünk az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán, mert eláraszt bennünket a megtévesztés óriási folyama. A legfontosabb pont, hogy azt hangoztatják, hogy a palesztinok államot kell, hogy kapjanak, mert ez nekik jár. Ugyanakkor sokan nem tudják, hogy 1937 és 2020 között 13 különböző alkalommal utasították vissza a palesztinok azokat a nemzetközi együttműködés keretében megfogalmazott lehetőségeket, hogy Izrael MELLETT államot alapíthassanak. Sőt, amikor 2005-ben Izrael átadta a gázai övezetet a palesztinoknak úgy, hogy a korábban eltemetett halottiakat is magukkal vitték, hogy ne adjanak lehetőséget a Hamasz katonáinak arra, hogy meggyalázzák azokat. Jelenleg Izrael háborút folytat a Hamasz terroristái ellen, nem a palesztin nép ellen. Ahogy egyre több területet foglalnak el az izraeli katonák, kerülnek elő azok a fegyverraktárak, amiket a terroristák iskolák, játszóterek és kórházak alatt halmoztak fel. Az északi területen folyó harcok elől menekülő lakosság számára az izraeli hadsereg katonái biztosítják azt a szabad utat, amin keresztül elhagyhatják a háború sújtotta területeket. Azok az arabok, akik nem a tömeggel kiabálják együtt, hogy “Allah Akbár!”, tisztában vannak vele, hogy sokkal több szabadsággal élhetnek Izraelben, mint bármely más muszlim országban. Véletlenül kerülnek napvilágra azok a felvételek, ahol előre megrendezett, mű vérrel és festett sebekkel ellátott statiszták játszák el a megsebesült gyerekek mentését. A figyelmes szemek azonban észrevehetik, hogy gyakran ugyanazok az arcok és emberek halnak meg más-más időben és más-más helyszínen.

A megtévesztés, csak akkor tud rajtunk erőt venni, és legyőzni minket, ha elhisszük a hazugságot és rágalmakat!

Tartalomhoz tartozó címkék: utolsó idők