Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
+36 1 322-32-53

Aminek hamarosan meg kell történnie - HARMINCEGYEDIK RÉSZ

Mindenható

János azokat írja le a Jelenések könyvében, amiket Jézus megmutat neki azokról az eseményekről, aminek hamarosan meg kell történnie. (Jel. 1:1) De mielőtt János belekezd Jézus üzenetének a leírásába, bemutatkozik nekünk Jézus, hiszen, ha kapunk egy üzenetet, akkor tudnunk kell, hogy ki a feladója.

A levél bevezetőjében megjelenik a szentháromság, Akitől kapjuk a kegyelmet és békességet. Az Atya, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. A Szentlélektől, aki a hét lélek, akik tórnusa előtt vannak és Jézus Krisztustól, akié a dicsőség és hatalom örökkön-örökké. (Jel. 1: 4-6)

János Lélekben elragadtatott az Úr napján és feladatot kapott, hogy írja le mindazt, amit látott. Jézus feltámadása és mennybemenetele után vagyunk kb 60 évvel. Mondhatjuk, hogy nagyjából eltelt 2 generáció, és Jézus Menyasszonya, a Gyülekezet, eléggé eltávolodott Vőlegényétől. Ezért érkezik hozzá Jézus, hogy megossza mindazt, amit a jövőről tudnunk kell. Itt már nem kell Jánosnak lezárnia ezeket a prófétai igéket, ahogy annak idején Dánielnek kellett tennie. Sőt! “Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.” (Jel. 22:10)

Látomásait el kellett küldenie 7 gyülekezetnek, akik Ázsiában voltak akkor. Jánost idézve így látta Jézust: “Megfordultam, hogy lássam milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót:, hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.” (Jel. 1:12-16)

Jézusnak ez a fenséges és királyi megjelenése Jánosra olyan hatással volt, mintha a teljes lénye kikapcsolt volna, képtelen volt befogadni ezt a mennyei látványt ebben a földi testben. Jézust a hét gyülekezet között látta. Erőteljes kép, hogy Jézus valóban jelen van életünkben, köztünk jár, tud rólunk, ismeri mindennapjainkat. A hosszú palást az akkori zsidóknak érthető volt, mert a főpapnak volt ilyen öltözete. A Zsidókhoz írt level 4. fejezetéből tudjuk, hogy Jézus a mi főpapunk, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken és emiatt bátran és bizalommal járulhatunk kegyelmi trónusához, hogy irgalmat és kegyelmet nyerjünk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid. 4: 14-16)

Fehér haja a bölcsességre és hatalmára utal, hiszen az ősz halánték már akkor is ennek volt a jelképe. (Péld. 16:31) Lába, mely aranyérchez volt hasonló egy egészen különleges szépségű és szilárdságú ércötvözetre utal, melyből a zsidó templomban is készültek tárgyak, többek között az áldozati oltár is. Az érc jelzi az erőt, és az ítéletet. Jézus második megjelenésekor ítélni fog élőket és holtakat, benne hívőket és őt elutasítókat egyaránt. Nagyon érdekes, mert a hangok, amiket János hall, amikor beszél vele Jézus vagy egy angyal, azt eléggé sokféleképpen írja le. Itt nagy vizek zúgásához hasonlítja, ami őt is körülveszi. A szigeten, ahová száműzték az állandóan jelenlévő tenger folyamatos morajlása, és a hullámok a sziklákhoz csapódása tud ilyen állandó és erőteljes hang lenni.

Jézus szájából kijövő kétélű kard nem más, mint Isten Igéje. A Zsidókhoz írt levélben olvasható Igerész szerint: “Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és feddhetetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.” (Zsid 4:12-13) Ebben az Igerészben is olvashatjuk, hogy Jézus szemei elől nem lehet elbújni. Tekintete belelát lelkünk legmélyére, motivációink gyökeréhez.

Jézus megérinti Jánost jobb kezével, mely a hatalmat jelképezi és biztatóan szól hozzá, hogy “Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1:17) Ennél nagyobb bátorításra nincs is szükségünk, mint tudni, hogy a mi Megváltónk örökké él, nem kell félnünk, kezében tart mindent, még a halál és a pokol kulcsai is nála vannak.

Jézus üzenete Jánosnak, hogy bár eltelt jó pár 10 év, Ő még mindig él, ő az Örökkévaló és még mindig Ő uralkodik minden felett. Milyen az én Jézusom? Ilyennek látom Őt? Igen, ilyennek akarom Őt látni. Ezért akarom olvasni a Jelenések könyvét, mert ott megismerhetem ezt a Jézust. Akié az Egyház, akié a kinyilatkoztatás, akié a trón, akié a tekercs, akié az ítélet, akié a 144.000, akié a 2 tanú, akié a győzelem a bűn felett, akié az 1000 éves királyság, akié az örökkévalóság, akié az új ég, az új föld és akié a dicsőség! Mert mindent az határoz meg, hogy milyennek látom az én Istenemet! Mert Jézus sokkal dicsőségesebb, mint amit valaha gondoltam róla. Hatalmasabb, kegyelmesebb, szentebb, igazságosabb, mindenhatóbb és sokkal, de sokkal jobban szeret, mint amit valaha meg tudok érteni vagy be tudok fogadni. Ezért Ő méltó a dicséretemre és imádatomra mindig és minden körülmények között!